هلدینگ پرآرا

هلدینگ پرآرا در موارد ذیل با کلیه سازمانها آماده ی همکاری می باشد : خدمات تامین ارز و حواله جات مهاجرت اعم از تحصیلی یا کاری امور بازرگانی داخلی و خارجی

البلد:ایران

المحافظة/المدينة:تهران، تهران

العنوان:هفت تیر، ابتدای مدرس ، پلاک 5 طبقه ی دوم

الهاتف00982188845218

المنتجات