: متر مربع
قیمت : ۲٥۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱ (دولار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
  • ۱
  • من ۱