واحد: متر
قیمت : 38,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 136,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.1 (dollar)
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 133,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.9 (dollar)
1398/12/1
واحد: تن
قیمت : 158,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.1 (dollar)
1398/12/1
  • 1
  • از 1