واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.9 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 110,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.9 (dollar)
130000 تومان
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 200,000 (toman)
قیمت به دلار : 8.9 (dollar)
227200 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.6 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 170,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.6 (dollar)
194800 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: مترمربع
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.4 (dollar)
335200 تومان
با درجه کیفی عالی
1398/12/12
  • 1
  • از 1