واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.0 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 112,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.0 (dollar)
132160 تومان
با درجه کیفی خوب
1398/12/12
واحد: عدد
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 4.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 117,000 (toman)
قیمت به دلار : 5.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 1