واحد: مترمربع
قیمت : 1,045,000 (toman)
قیمت به دلار : 40.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1