واحد: متر طول
قیمت : 950,000 (toman)
قیمت به دلار : 42.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 900,000 (toman)
قیمت به دلار : 40.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 1,500,000 (toman)
قیمت به دلار : 67.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 5,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 223.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: متر طول
قیمت : 2,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 89.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 1