واحد: عدد
قیمت : 225,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 235,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 230,000 (toman)
قیمت به دلار : 10.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 250,000 (toman)
قیمت به دلار : 11.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 280,000 (toman)
قیمت به دلار : 12.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 440,000 (toman)
قیمت به دلار : 19.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 1