واحد: عدد
قیمت : 94,050 (toman)
قیمت به دلار : 4.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 141,250 (toman)
قیمت به دلار : 6.3 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: عدد
قیمت : 333,680 (toman)
قیمت به دلار : 14.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/1
  • 1
  • از 1