unit: متر مربع
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 4 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 6 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30