: متر مربع
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 7 (dollar)
قیمت ها براساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
: متر مربع
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 13 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
  • 1
  • از 1