unit: متر مربع
قیمت : 250,000 (toman)
قیمت به دلار : 10 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30