unit: متر طول
قیمت : 40,000 (toman)
قیمت به دلار : 2 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30