گمرک و ترخیص کالا : آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد در این حوزه

۷ فروردین ۱۳۹۹
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۹/۹/۲۳
در این مطلب با اصطلاحاتی پرکاربرد در حوزه گمرک و ترخیص کالا از جمله اظهار کالا، اظهارکننده، اظهارنامه اجمالی، ترخیص، تشریفات گمرکی، ترخیص، ترخیصیه، تعهد، حقوق ورودی، حمل یکسره، صاحب کالای تجاری، قلمرو گمرکی، کالای مجاز مشروط و کنترل های گمرکی آشنا خواهید شد.

آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد در حوزه گمرک و ترخیص کالا

در صورتی که از دانش کافی در مورد امور گمرکی برخوردار نباشید، ورود پیدا کردن به این حوزه در وهله اول بسیار گیج کننده خواهد بود زیرا مدام با اصطلاحات سنگین که از معنی و مفهوم آن‌ها هیچ اطلاعی ندارید برخورد می‌کنید. با توجه به اهمیت درک درست از اصطلاحاتی که در امور گمرکی به کار برده می‌شود در این مطلب از سندباد قصد داریم که معرفی بر مهم‌ترین این اصطلاحات داشته باشیم.

اصطلاحات تخصصی گمرک

ماده 1 مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این که در بندهای زیر یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد.

اظهار کالا

بر اساس قوانین تعریف شده در رابطه با گمرک، اظهار کالا در واقع بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

اظهارکننده

صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

اظهارنامه اجمالی

اظهارنامه اجمالی از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و در واقع سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

اماکن گمرکی

انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

ترخیص

ترخصی از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و در واقع بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، ترخیص به خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

بیشتر بخوانید: جدیدترین و به روزترین مراحل ترخیص کالا از گمرک ایران ۱۳۹۹

ترخیصیه

ترخیصیه از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و در واقع سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

تشریفات گمرکی

بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، تشریفات گمرکی در واقع کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

تضمین

تضمین از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، تضمین یا وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

تعهد

از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی است. بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، تعهد در واقع قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

حقوق ورودی

حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4 درصد) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

حمل یکسره

حمل یکسره بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، به معنای ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

روز اظهار

منظور از روز اظهار بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، زمانی است که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی)

سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 24 آذرماه سال 1329 شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

سامانه (سیستم) هماهنگ شده

توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب سال 1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

شرکت حمل و نقل بین‌المللی

بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، این شرکت در واقع شخص حقوقی است که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

بیشتر بدانید:حمل و نقل بین المللی چیست و طبق چه شرایطی صورت می گیرد

صاحب کالای تجاری

شخصی است که نسخه‌های اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

قلمرو گمرکی

قلمرو گمرکی از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران در واقع آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

کالای تجاری

کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.

کالای داخلی

کالای داخلی از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و در واقع کالایی است که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

کالای گمرک نشده

کالای گمرک نشده از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و در واقع کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.

کالای مجاز

کالا مجاز بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالای مجاز مشروط

کالای مجاز مشروط از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و در واقع بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

کالای ممنوع

کالای ممنوع از دیگر اصطلاحات تخصصی در حوزه امور گمرکی به شمار می‌رود و در واقع بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

کنترل‌های گمرکی

منظور از کنترل‌های گمرکی بر اساس قانون و مقررات مربوط به امر گمرک در جمهوری اسلامی ایران، در واقع اقداماتی است که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

مرجع تحویل گیرنده

شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

مقررات گمرکی

قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

هزینه‌های انجام خدمات

وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمپ، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می‌گردد.

سخن آخر

داشتن درکی درست از معنی دقیق اصطلاحات کاربردی در حوزه امور گمرکی می‌تواند تا حدود زیادی افراد را از سرگیجگی محض در انجام امور گمرکی نجات دهد. از طرفی هم احتمال اشتباهات را در این حوزه به حداقل خواهد رساند.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…