مطالعات

اجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، منابع انسانی و تکنولوژی و همچنین مکان­یابی آن، زمانی محقق می­ شود که مفاهیم اولیه بازار به عنوان بخشی از فرآیند مطالعات با دقت فراوان در زمان مناسب صورت پذیرد؛ زیرا یکی از مهمترین ترین دغدغه های سرمایه گذاران، فروش کالا و یا خدمت ارائه شده می باشد.

مطالعات شهری

مطالعات شهری با ادبیاتی ساده مفاهیمی تخصصی را برای خواننده توضیح می دهند که با استفاده از آن ها تا حدودی می توان به ارزیابی سیاست گذاری برنامه ریزی شهری پرداخت.

مطالعات امکان سنجی

زمانی که پروژه ای در دست دارید و می خواهید مطمئن شوید که اجرای آن امکان پذیر است یا خیر، مطالعات امکان سنجی این دیدگاه را به شما می دهد تا از میزان ارزش پیگیری و ساخت پروژه خود اطمینان خاطر پیدا کنید.

مطالعات اقتصادی

در مورد یک پروژه ی جدید، با استفاده از بخش مطالعات اقتصادی می توان پارامترهای زیر را مورد قضاوت قرار داد:

  • کل تخمین هزینه پروژه
  • تامین مالی پروژه از لحاظ ساختار سرمایه آن، نسبت بدهی به عدالت و سهم کل سرمایه گذار از کل هزینه
  • سرمایه گذاری های موجود توسط نماینده در هر کسب و کار دیگر
  • جریان نقدی و سودآوری پیش بینی شده