نظارت

 دستگاه نظارت گروهی از مهندسین و تکنسین ها که از طرف مشاور پروژه (در بعضی مواقع از مهندسین شاغل در بخش مهندسی کارفرما) که وظیفه نظارت عملیات اجرایی پروژه را بر عهده دارند انتخاب می شوند. دستگاه نظارت پر مسئولیت ترین فرد هر سایت میباشد کار او نظارت بر کار تمامی مهندسان و پیمانکاران مستقر در سایت میباشد.

معمولا سرپرست دستگاه نظارت را از مهندسینی با سابقه بالا انتخاب می نمایند تا بتواند در تمامی جبهه های کاری تعریف شده در سایت نظر نهایی را بدهد . سرپرست دستگاه نظارت می بایست علاوه بر اجرای ساختمان توانایی بالایی در خصوص نکات فنی و طراحی داشته و دید کلان و قویی در خصوص صورت وضعیت نویسی داشته باشد تا بتواند کلیه گروه های شاغل در سایت را راهبری نماید.