تفاهم نامه ها

آکادمی سندباد در راستای ایجاد زیر ساخت های لازم و گسترش فعالیت ها و خدمات خود جهت حضور موثر در کشور عراق اقدام به انعقاد تفاهم نامه های همکاری با سازمان ها و نهادهای ذی ربط نموده است.