مدرسین

آکادمی سندباد در راستای ارائه خدمات آموزشی با کیفیت به مخاطبان خود، با مدرسین و مشاورانی مطرح در جهت تدریس کارگاه ها، دوره ها، وبینارها و سخنرانی در نشست های تخصصی، سمینارها و همایش ها همکاری می نماید.