امور حقوقی

امور حقوقی به شکل تخصصی و انحصاری به امر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات برای نقش آفرینان حوزه های مختلف صنعت احداث می پردازد. اگر چه داوری به عنوان شناخته شده ترین ساز و کار غیر قضایی حل و فصل اختلاف در کشور مطرح است.

موسسات داوری با مبنا قراردادن چند لایه بودن حل اختلاف، از ساز و کارهای غیر الزام آور نظیر مذاکره، سازش و میانجی گری و نیمه الزام آور مانند هیات رسیدگی به اختلاف و هیات کارشناسی اختلاف نیز بهره گیری نموده و برای نخستین بار در کشور، اقدام به ظرفیت سازی در این حوزه ها و همچنین استفاده عملی از روش های ذکر شده نموده اند.

موسسات حقوقی بنا بر این دارند تا در سریعترین زمان ممکن و با بهره گیری از تخصصی ترین روش ها، همچنین با هزینه های بسیار منطقی و معقول به حل و فصل اختلافات در صنعت احداث پرداخته و گامی اثربخش در این حوزه بردارند.
 

طیف کارسپاران به این موسسات اغلب از شرکت های کارفرمایی، پیمانکاری، مهندسان مشاور و تامین کنندگان کالا در پروژه های عمرانی و صنعتی تا سازندگان، تامین کنندگان مصالح و تجهیزات، و سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی، در ساخت و ساز های شهری می باشند.