مبلمان شهری

مبلمان شهری به مجموعه اجزایی گفته می شود که در محیط شهری نهاده شده و برای استفاده عموم و رفع نیازهای شهروندان در زمینه های مختلف کاربرد دارد. علاوه بر کاربردهای عملی وسایل، این اجزا زیبایی و جذابیت را به فضای شهری می بخشد که نیازمند طراحی و اجرای صحیح برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر و مناسب تر است. در واقع نقش اساسی مبلمان شهری در فضای شهری به وجود آوردن اماکنی است که زبان ناطق انسان و فضای زیبای شهری باشد.

برای سامان بخشیدن به زندگی شهری و پاسخگویی به نیازهای متعدد شهروندان، به عناصر و وسایلی نیاز است تا همچون اثاث خانه که امکان زندگی را در فضای محصور میان دیوارها فراهم می کنند، امکان گذراندن زندگی در فضاهای باز عمومی شهر را فراهم آورند و جریان، حرکت، سکون، تفریح و امنیت را فراهم کنند.

اصطلاح رایج این وسایل و عناصر مبلمان شهری است که در فضاهای عمومی مورد استفاده قرار می گیرند ، اینگونه عناصر هم جنبه کاربردی در خدمات شهری دارند و هم در زیبا سازی شهر موثرند.