تهیه کابل ورودی 6*3

تهیه کابل ورودی 6*3 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

قیمت : ۱۹,۹۶۰ تومان
قیمت(دلار) : ۰.۸ دلار
قیمت(قیمت صادراتی) : ۲۰۲۵۰ تومان
واحد : مترطول
توضیحات :

با درجه کیفی عالی