تهیه کنتور تک فاز به همراه تابلو مربوطه

تهیه کنتور تک فاز به همراه تابلو مربوطه ۱۳۹۸/۱۲/۱

قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت(دلار) : ۲۶.۹ دلار
قیمت(قیمت صادراتی) :
واحد : عدد
توضیحات :

با درجه کیفی عالی