تهیه کنتور سه فاز به همراه تابلو مربوطه

تهیه کنتور سه فاز به همراه تابلو مربوطه ۱۳۹۸/۱۲/۱

قیمت : ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت(دلار) : ۵۹.۲ دلار
قیمت(قیمت صادراتی) :
واحد : عدد
توضیحات :

با درجه کیفی عالی