مشعل گازسوز مدل PGN 1 A با ظرفیت حرارتی 212000-500000 - ایران رادیاتور

مشعل گازسوز مدل PGN 1 A با ظرفیت حرارتی 212000-500000 - ایران رادیاتور ۱۳۹۸/۱۲/۱

قیمت : ۶,۱۰۰,۱۰۰ تومان
قیمت(دلار) : ۲۳۴.۶ دلار
قیمت(قیمت صادراتی) :
واحد : عدد