واحد: مترمربع
قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱