واحد: مترمربع
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱