واحد: مترمربع
قیمت : ۲۸,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱