واحد: متر مربع
قیمت : ۳۷,۲۱۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۱,۵۹۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱