واحد: عدد
قیمت : ۲۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۹.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱