واحد: عدد
قیمت : ۲۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۶ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱