واحد: عدد
قیمت : ۹۴,۰۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۱,۲۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۳۳,۶۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱