واحد: عدد
قیمت : ۴۴۶,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۷.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۴۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۵.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۹۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۱.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱