واحد: عدد
قیمت : ۶۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۲.۷ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱