ساروج بنای افق شرق

هدف اصلی ما حمایت از مشاغل و شرکت ها از طریق مشاوره مالی است. ما منابع مالی را مطابق با چشم انداز اقتصاد کلان مدیریت می کنیم و مطالعه می کنیم که چگونه بر سلامت کلی تاثیر می گذارد.

کشور: ایران

استان/شهر: قزوين، قزوین

آدرس: بلوار دانشگاه بین الملل (نوروزیان) ، نبش تقاطع مدنی ، ساختمان سنا ، طبقه 1 واحد 1

تلفن 00982833662502

محصولات

دیدگاه ها