صنایع آجر نسوز تایماز نما

کارخانه تولیدی آجرنمای نسوز تایماز نما به یاری خداوند بزرگ و تکیه بر تجربه و تلاش کارکنان ، رسیدن به بهبود مستمردر همه زمینه ها را هدف قرار داده و در این راه مصمم به استقرار و حفظ سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد می باشد . مدیریت شرکت متعهد است ضمن رعایت اهداف زیربا بازنگری دوره ای سیستم مدیریت کیفیت ، از بهبود مستمرآن اطلاع حاصل نموده وبرای نیل به این امر مهم وحیاتی انتظار دارد کلیه همکاران با حداکثر توان فنی و کاری خود در اجرای دقیق الزامات سیستم مدیریت کیفیت متعهد و کوشا باشند. کارخانه آجرنمای تایمازنما دارای دو خط تولید می باشد که شامل خط تولید گلبهی ، زرد ، تمام شیل و خط تولید انواع پلاک نسوز است و شامل 58 مدل و رنگ می باشد.

کشور: ایران

استان/شهر: اصفهان، اصفهان

آدرس: کیلومتر 5 جاده حبیب آباد ، خیابان شهید شالباف ، کارخانه اجر تایمازنما

تلفن 00983135493189

محصولات

دیدگاه ها