ایمن تصویر ردکا

ردکا را انتخاب کرده ایم که یادمان بماند صداقت و درستی در بازار مکاره دنیا راه نجات است، سهم ما از ساختن دنیایی کمی بهتر شاید فقط همین باشد، ما در کسب و کارمان هیچ گاه صداقت را فدا نمی کنیم و تلاش میکنیم به نحوی فعالیت خود را ادامه بدهیم که نفع ما و دیگرانی که با ما در ارتباطند در این صداقت و درستی شکل بگیرد. ما تلاش می کنیم تا در قالب ارتباطاتی حرفه ای و سالم، شبکه ای از همکاران خوب را شکل دهیم، شبکه ای که بر مبنای ارزش های مشترکمان شکل گرفته باشد و در طول زمان نه تنها منافع همه افراد شبکه را تامین کند، بلکه مبنایی باشد برای رشد و توسعه بازاری که در آن حضور داریم، بازاری که از یک سو در جامعه رو به توسعه ما نیاز به اشتغال زایی دارد و از سوی دیگر نیروهای توانمندی دارد که میتوانند با اتکا به ظرفیت های این شبکه نقش آفرینی کنند. ما همه اعضای این شبکه همکاری را جزئی از خانواده حرفه ای خود می دانیم، تلاش می کنیم نیازهای آن ها را به دقت بشناسیم و بر اساس آن قواعد همکاری خود را شکل دهیم، اینگونه مطمئن خواهیم بود که در تولید منافع مشترک همکاری بلند مدت و اثرگذاری را شکل خواهیم داد.

کشور: ایران

استان/شهر: تهران، تهران

آدرس: خیابان کریمخان ، ابتدای سپهبد قرنی ، خیابان امانی ، پلاک 3

تلفن 00982188902790

محصولات

دیدگاه ها