پارس ارای کوهستان

شرکت " پارس آرای کوهستان " بـا پـیـشـیـنه و سـابـقـه طـولانـی فـعـالـیـت مـدیـران خود ؛ در بخـش هـای مختـلف سـاخـتمانـی ، صنعـتـی و تجـاری ، در سـال 1384 پـایـه گـذاری گـردیـد . این شرکت یکی از بنیانگذاران استفاده از چوبهای تخصصی صنعت ساختمان ، در دوره معاصر کشور است . پارس آرای به عنوان شرکتی پیشرو همواره گامهای موثری به سوی فعالیت های نوآورانه برداشته است

کشور:ایران

استان/شهر:تهران، تهران

آدرس:خیابان ظفر ، خیابان فرید افشار ، خیابان دلیری ، خیابان صفری ، خیابان ناز ، کوچه شیخ عطار ، نرسیده به بابک ، پلاک 1

تلفن00982122631405

محصولات

دیدگاه ها