تک نور

شرکت تعاونی اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور اصفهان در سال 1359به صورت شرکت تعاونی با هدف تولید مصنوعات آلومینیومی و تجهیزات روشنایی تاسیس و شروع بکار نمود و با توجه به مقتضیات در سال 1375 شرکت موفق به طرح توسعه با هدف تولید چراغهای خیابانی و پارکی گردید.

کشور: ایران

استان/شهر: اصفهان، اصفهان

آدرس: میدان امام حسین ، ارگ عظیم جهان نما ، فاز سوم ، طبقه چهارم ، واحدهای 14 و 15

تلفن 00983132121645

محصولات

دیدگاه ها