تک نور

شرکت تعاونی اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور اصفهان در سال 1359به صورت شرکت تعاونی با هدف تولید مصنوعات آلومینیومی و تجهیزات روشنایی تاسیس و شروع بکار نمود و با توجه به مقتضیات در سال 1375 شرکت موفق به طرح توسعه با هدف تولید چراغهای خیابانی و پارکی گردید.

کشور:ایران

استان/شهر:اصفهان، اصفهان

آدرس:میدان امام حسین ، ارگ عظیم جهان نما ، فاز سوم ، طبقه چهارم ، واحدهای 14 و 15

تلفن00983132121645

محصولات

دیدگاه ها