واحد: متر مربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷ (دلار)
قیمت ها براساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
  • ۱
  • از ۱