واحد: متر طول
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
  • ۱
  • از ۱