سازە

دیزاین سازە

ئەگەر دیزاین بینایێک بە قاپی پۆڵا یان بتون بکرێت و ئەم دیزاینە بە هۆی پرینسیپی ئایینامه ببێت، لە بابەتی به رگریی هێزی ڕاکێشان و لاوه کی جیاوازیان نیە و هەر دوو قاپەکان هێمنن. له به ر هۆی ئەم شتە دەتوانین بڵین فاکتەری ڕاپەڕاندن و ئابووری زۆرترین ته ئسیریان لە بان هەڵبژاردنی قاپی پۆڵا یان بتون پرۆژەیان هەیە.