نەگەیەنەربەندی

کەم کردنی خەرخی وزه یەکێک لە گرینگترین بابەتەکانی کارایی لە بیناس و نەگەینەربەندی بینا ڕؤڵی بناخه یی لە گەیشتن بە ئەم مەبەستیانە هەیە. جگە لە خەسار وزە لە نەگەینەرباندی مەبەستانی دیکەیشی هەیە. کەم کردنی پیسیی دەنگ بە تایبەت لە شارانی سه رقاڵ و لە نەزیکی ئۆتۆبان نەگەینەری دەنگ ڕۆڵێکی گرینگی لە ئاسایش مرؤڤیان هەیە.