بناخه

بناخە بەشێک لە بیناس کە ئەرکی جێبەجێیی هێز لە ستوون بە زەوین و خاک دەوریانی هەیە. به پێی جۆری بینا و ئەندازەی هێزی کە بینا بە خاک فشار ئەدات و کێشی بینا، ساختار توێژی زەوین و جۆری خاک زەوین و دۆخی ئاووهه وای ناوچە، دەکرێت جۆری تیپ چیمەنتۆ و ئەندازەی بنکه حسێب بکرێت. هەر وەها قوولایەتی، درێژا و پانایی بنکە پێوەندی لەگەڵ کێشی بینا، ژماره نهۆم و مه تریاڵی خاکە.