ساختار

ساختار هەر بیناییک بە نێوی ئێسکلێتی بینا دەناسن. گرینگترین بەشی کە پسپۆڕیی، سه رنج و هه ستی به رپرسیی ئەندازیاری دەوێت تا مرۆڤ هەستی ئاسایش و به رهه ڵستداریی دژ لە بوومه له رزە یان ڕووداوێکی سرووشتییان ببێت.

ساختار هەر بینا کۆمه ڵێک لە بەشدارانێکە کە ئەرکی جێبەجێی هێز بە زەوینیان هەیە و زەوین پشتگیر و هەڵمژین هێزی بینایان هەیە.