مۆبلمان شاری

مۆبلمان شاری بە کۆمەڵ شتەکانێک ئەلێن کە لە فەزای شارییدا دابینریاوە و مرۆڤ و هاوشارییان بەکاریان دێنن و بەکارهێنانیان جیاوازێکیان هەیە. جگە لە بەکەڵک بوون ئەم شتانە فەزای شار جوان و دره خشان دەکەن کە دەبێت دیزاین بکرێت و بە درووستی ڕاپەڕێت تا بتوانێت کاریگه ری زۆرتر و باشترێکی ببێت. ڕۆڵی سەرەتایی مۆبلمان شاری لە فەزای شار دروستکردنی هۆڵانێکە کە زمانی قسەی مرۆڤ و فەزای جوان شاری ببێت

بۆ په رگال دان بە ژینی شاری و وەڵام دانەوە  بە خواستەکانی مرۆڤ و هەروەها بۆ توانست ژین لە فەزای شاری و گه ڕان، جەریان،ئێستا، کاتبه سه ربردن و دڵنیایی ئامێرگه لێک پێویستییە کە وەکوو که ره سته ی خانوو توانست ژین لە فەزایێک وەکوو ناۆ ژوور دروست بکات.

بە ئەم شت و ئامێرگەلە مۆبلمان شاری دەلێن کە لە فەزای گشتیی شار بەکار دێن. ئەم شتانە هەروەها کە بەکاردێن و لە خزمەتاکانی شاری و جوانی شارییش کاریگه ریان هەیە.