کۆمه ڵ یاری پولی ئێتیلێن منداڵان

ده ستگای یاری پولی ئێتیلێن یان کۆمه ڵ یاری پولی ئێتیلێن یەکێک لە پربەکارهێنانترین دەستگای یاری منداڵانە کە لە نێو مۆبلمان شاری دابینریاوە کە هەر کام لە ئەم شتانی کارهێنانێکی جیاوازیان هەیە تا پێویستی مرۆڤ لە شاردا قایل کەن. ئەم کۆمه ڵ یاری لە کن یاری تۆر و په ت و کۆمەڵ یاری مودێرن دەتوانن پەکەیجێکی کتومت لە ئامراز یاری منداڵان درووست بکەن.