که رت شاری

بۆ جوان کردنی شار و نیشاندانی په یامانی جۆرواجۆر و هاوڕێژەی شوێنگەل جۆرواجۆر شار په یکه ر و کەرتی شاری بەکاردێنن. کەرتەکانی شاری بە هۆی بابه ت جۆرواجۆر دەتوانن زۆر جیاواز و ڕه نگاوڕه نگ بن و پەیامی کەڵتووری، دینی، مێژوویی یان ... بە مرۆڤ نیشان بدەن.

کەرتەکانی شاری لە زۆربەی جێگای خاڵی دابین ئەکرن و بەکار دێن. بە هۆی ئەم مەسئەلەیە دەبێت مەتریاڵێکی بەرگیر بەکاربێنن تا لە  دۆخی جۆرواجۆری هەوا مانه وه زۆریان ببێت و لە گۆڕانی رەنگ و داڕزیو بەرگیری بکرێت و تەمەنی زۆریان ببێت.