خزمەتەکانی پارێزه

پارێزەی هاتوچۆ شتومەک پارێزەێی کە لە بە پێی کوونتراکتێک پارێزگەر لە دراو گۆڕینەوه  پارەیێک کە لە پارێزوەرگیر وەردەگرێت ئەرکی هەر جۆر خراپ بوویین، لە دەست دان یان زیان بە شتومەک لە ڕێگای شوێنێک کە بە نێو "سەرچاوەی هەڵگرتن" تا گیشتن بە شوێنکتر بە نێوی "سه رمه نزڵ هەڵگرتن شتومەک" قەبوول دەکات. هەر وەها خەرجی هەمووی ئەم خراپیانە یان زیان ئەبێت خه رمانه بکات و لە هەندێک جار زیان مرۆڤێکی تر بداتەوە.