خزمەتەکانی گواستنه وه

گواستنه وه ی نێودەوڵەتی شتومەک بریتیە لە گواستنه وه و جێبەجێیی شتومەک لە جێگاێک لە نێو وەڵات بو جێگایکی دیکە لە نێوی وەڵات بە ڕه چاوکردنی یاساکان و بڕیارەکانی گواستنه وه .

گواستنه وه ی نێودەوڵەتی شتومەکەکان بە پرینسیپی کۆنتراکتێک بە رێو ددەچێت کە پێ کۆنترات گواستنه وه ی نێودەوڵەتی شتومەک دەڵین. لە نێوی ئەم کۆنتراتە چۆنی گواستنه وه ی شتومەک دیاری دەکرێت و لە هەندێک جار کە ئەرکی گواستنه وه ی لە لایەن فرۆشیارە، بە ڕه چاوەی دۆخی کۆنترات فرۆش، کۆنترات لەگەڵ گواستنەوەر ئاکام دەگرێت و ئەرکی سپاردن شتومەک لە سه رمه نزڵدا لەگەڵ ئەوە.